logo

Екип в центъра

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив” включва 19 човека. Тяхна основна цел е да подпомогнат  младите хора за справяне с предизвикателствата, пред които се изправят, чрез включването им в програми и дейности, разработени съгласно целите и приоритетите на Съвета на Европа. Освен основния екип от служители, в центъра работят и външни експерти, извършващи дейности в определени сфери.

Димитрия Валентинова Тодорова – Андонова – Директор

Професионалният ми опит, свързан с работата с младежи е предимно в  дирекция „Спорт и младежки дейности“ към Община Пловдив, където бях експерт повече от 6 години. Работя в Младежки център Пловдив от началото на 2015 г., защото смятам, че това е един от най-съществените и значими проекти, свързан с неформалното обучение на младежи, което ще подобри техните социални умения, знания и мотивация.

Mария Иванова Ангелова- Образователен съветник

Професионалният ми опит до момента е в областта на чуждоезиковото обучение – преподавала съм  английски език на ученици и възрастни.  Едно от най-важните неща за мен е контактът с хората. Мисля че от всеки човек, когото срещам мога да науча много и работата ми в Младежки център Пловдив ми предоставя точно такава възможност. Надявам се, че  дейностите, които извършвам ще са полезни за развитието на  младите хора. Много обичам да пътувам и съм ценител на вкусната храна и на ароматното вино.

София Благова Тотозова- Младежки работник

Професионалният ми опит в работата с младежи е като педагогически възпитател в училище-прогимназия. Работя в Младежки  център в град Пловдив, защото ми харесва контактът с млади хора. Обичам да пея, да пътувам, да се срещам с нови интересни хора.

Цонка Димитрова Драганова-Лазарова – Ромски медиатор

Професионалният ми опит в областта на директния контакт с младежи е свързан с почти 10 годишните ми ангажименти към неправителствени организации. Работила съм като социален работник, образователен координатор и съм имала възможността почти всекидневно да контактувам с деца и младежи, включително и от ромски произход. Имала съм възможността и да работя в младежки междуетнически проект като водещ в радио Пловдив.

За да работя в Младежки център – Пловдив съм мотивирана, знаейки колко нужда от подкрепа имат младежите, търсейки себе си. Стъпвам на опита, който имам и на схващането, че младите хора от всеки етнос са всъщност бъдещето на държавата ни. Повишаването на самооценката и самоувереността на младите хора, включително и от ромски произход, е основата, която ще градим заедно с тях.

Имам широк кръг от интереси в областта на музиката – свиря и пея, със също толкова ентусиазъм бих прочела интересна книга или бих изгледала театрално представление.

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.