Младежки Център - Пловдив http://youthcenter.local Община Пловдив Екип в центъра http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/450 <p>&nbsp;</p> <p><span>Екипът на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&rdquo; включва 19 човека. Тяхна основна цел е да подпомогнат&nbsp; младите хора за справяне с предизвикателствата, пред които се изправят, чрез включването им в програми и дейности, разработени съгласно целите и приоритетите на Съвета на Европа. Освен основния екип от служители, в центъра работят и външни експерти, извършващи дейности в определени сфери.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span><strong>Димитрия Валентинова Тодорова - Андонова -&nbsp; Директор </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span><strong><img src="/uploads/assets/images/dsc_0691.jpg" alt="" width="157" height="198" /><br /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span>На 33 години съм. Омъжена, с едно дете. Магистър по "Публична администрация" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Професионалният ми опит започва от началото на 2009 г. в дирекция "Спорт и младежки дейности" при Община Пловдив. От месец януари 2015 г. съм назначена за управител на Младежки център Пловдив. Това е един от най-значимите проекти в града ни, където младите хора могат да развият своите умения и да се чувстават социално отговорни. За мен и моя екип има само две думи, с които можем да определим ОП "Младежки център Пловдив", а именно: "Кауза" и "Смисъл"!<strong><br /></strong></span></p> <p><span><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Иванка Ва</strong><strong>силева Сърменова- главен счетоводител</strong></span></p> <p style="text-align: center;">Професионалният ми опит до момента е предимно в Дирекция &bdquo;Счетоводство&ldquo; към Община Пловдив, където бях експерт повече от 7 години. Работя в ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; от месец май 2017 г., защото смятам, че това е мястото, което дава много на децата и младите хора в града ни да се развиват, усъвършенстват и да бъдат полезни за обществото.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Mария Иванова Ангелова - образователен съветник</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/15232299_1729558900402898_5748779488974139804_n.jpg" alt="" width="150" height="167" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><span>Завършила съм магистърска степен &bdquo;Превод и бизнес комуникации&ldquo; в Пловдивски университет &bdquo;Паисий Хилендарски&ldquo;. Предишният ми професионален опит е в областта на чуждоезиковото обучение като преподавател по английски език на ученици и възрастни. </span></p> <p style="text-align: center;"><span>От четири години съм част от екипа на &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;, където осъществявам дейности в сферата на неформалното образование. За мен работата ми в центъра е една изключителна възможност да допринеса за развитието на младите хора, както и съвместно с тях да се опитаме да променим заобикалящата ни реалност в по-добра посока.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>София Благова Тотозова - младежки работник</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/img_0283.jpg" alt="" width="145" height="164" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><span><span style="font-size: small;">&nbsp;Завършила съм Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. От четири години съм част от екипа на ОП &bdquo;Младежки<span>&nbsp; </span>център Пловдив&ldquo; и съм щастлива, че имам възможността да работя за младите хора. Имам дългогодишен професионален<span>&nbsp; </span>международен опит в сферата на музиката. Обичам да пея, да пътувам и да се срещам с нови и интересни личности.</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Марияна Кирилова Секулова- младежки работник</strong></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img title="youth worker image " src="/uploads/assets/images/snimka.jpg" alt="team photo " width="148" height="197" /></p> <p style="text-align: center;">Радвам се, че съм част от екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. С колегите ми работим активно да популяризираме младежката работа и да направим центъра ни разпознаваем. Вярвам, че нашата работа дава нови познания, умения и допринася за пълноценното изграждане на младите хора.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">Събина Христова Бодурова &ndash; младежки работник</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/25438816_2305747342784048_1348270641008214716_o.jpg" alt="" width="153" height="211" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p style="text-align: center;">Студентка съм&nbsp; в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със специалност &bdquo;Музикознание&ldquo;. Имам опит в студентското самоуправление на местно и национално ниво като председател на Студентки съвет и част от Национално представителство на студентските съвети. Участвам активно в младежките политики и се надявам да съм полезна&nbsp; с опита си при работата ми в ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. Обичам да работя по различни музикални проекти, да пея и да правя музика.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Цонка Драганова-Лазарова - ромски медиатор</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="text-align: center;">Завършила съм " Предучилищна педагогика"&nbsp; и&nbsp; &bdquo;Психология на социалните дейности" в Пловдивски университет &ldquo;Паисий Хилендарски&ldquo;. Професионалният ми опит е свързан изключително с&nbsp; деца и младежи в областта на формалното образование и неформалните обучения и дейности; работа с деца и младежи в неравностойно положение и с различен етнически произход. Вярвам, че можем&nbsp; да им&nbsp; вдъхнем надежда и кураж , да окажем подкрепа, за да се образоват и развиват своите умения и компетенции, които ще гарантират превръщането им в пълноправни и равностойни членове на обществото, а също така &nbsp;и активни участници в обществения живот.</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp; Славчо Мариев Стоянов- медиатор</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="/uploads/assets/images/27294065_2021017434807362_366688334_n.jpg" alt="" width="133" height="200" /><br /></strong></span></p> <p style="text-align: center;">Работя в ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;, тъй като обичам да контактувам с млади хора и мисля, че въпреки 18-те ми години имам немалък житейски опит, с който мога да им бъда полезен. Обичам да пея, да пътувам и да научавам нови неща.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;"> Даяна Миленко Бешлич- главен експерт</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong></strong><img src="/uploads/assets/images/27781839_1850681748278432_2108123544_n.jpg" alt="" width="174" height="174" /></p> <p style="text-align: center;">Професионалният ми опит до момента е в областта на социалните дейности, работа с деца и младежи в риск. Надявам се работата ми в ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; да бъде от полза за младежите и обществото.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp; <span style="font-size: small;">Весела Костадинова Розенс- главен експерт</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong><img src="/uploads/assets/images/img_2240.jpg" alt="" width="169" height="187" /> </strong></p> <p style="text-align: center;">Професионалният ми опит до момента е в областта на туризма и маркетинга. Работя в ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;, защото вярвам в потенциала на младите хора. Смятам, че ако успеем да мотивираме младежите да се образоват, да развиват своите знания и креативност, да бъдат добри и съпричастни, ще завещаем на децата си един по-добър свят. Обичам да посещавам нови места и да научавам за традициите и обичаите на хората там, да чета книги и да слушам музика.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span><br /></span></p> Материална база http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/225 <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив е изграден в изпълнението на проект: BG06 &ndash; 103 &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;, Компонент 1 &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Програма &bdquo;Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 &ndash; 2014, който се осъществява в рамките на сключен договор за изпълнение на проект № Д03-9/28.01.2014 г.</p> <p style="text-align: justify;">От 2 май 2017 г. центърът функционира като общинско предприятие към Община Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Центърът разполага с:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Рецепция</strong></p> <p style="text-align: justify;">Тук определено ще ви посрещнат с усмивка и ще ви дадат подробна информация за предстоящите събития, клубове по интереси, неформално обучения и всички дейности, които се предлагат в&nbsp; Младежки център Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Стаи</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив разполага с 17 стаи за настаняване, като всяка от тях предлага на своите посетители гледка към&nbsp; най-големия канал на Балкански полуостров&nbsp; - Гребен канал Пловдив или към едни от най-модерните в страната - многофункционални спортни игрища.</p> <p style="text-align: justify;">Центърът предлага&nbsp; двойни и тройни стаи, един апартамент и 3 стаи пригодени за хора в неравностойно положение.&nbsp; Всяка стая е със собствен санитарен възел и всички необходими удобства за престой. Настаняването на младите хора в Младежкия&nbsp; център подобрява техните социални&nbsp; умения и способности за самостоятелен живот.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Зона за хранене</strong></p> <p style="text-align: justify;">Зоната за хранене се намира на първия етаж и разполага с 60 места за хранене, като част от тях са пригодени за хора със специални нужди.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Зали</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежкият център разполага с една конферентна&nbsp; зала&nbsp; с капацитет 35 стоящи места и една учебна&nbsp; зала, която може да се дели на три по-малки зали &nbsp;с по 12 места ( при необходимост залата се обединява).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Библиотека</strong></p> <p style="text-align: justify;">Библиотеката се намира на втория&nbsp; етаж в сградата на Младежкия център.&nbsp; Слънчева и уютна, с прекрасна гледка към спортната база.&nbsp; Освен богатия избор на литература , тук може да намерите&nbsp; и развлекателни игри, които да ви разтоварят.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Компютърна зала</strong></p> <p style="text-align: justify;">Компютърната зала е просторна и обширна с гледка към спортната база. Площта и&nbsp; е 68 кв. м., като е оборудвана с 14 компютъра .</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Многофункционален спортен комплекс</strong></p> <p style="text-align: justify;">Неразделна &nbsp;част от Младежки център Пловдив е Многофункционален спортен комплекс, който разполага с 3 игрища за футбол на малки врати, 2 баскетболни игрища, 4 тенис на маси, едно комбинирано игрище за волейбол и тенис на корт, фитнес уреди на открито със слънцезащитна тента и пътека за бягане. Комплексът включва и подвижни трибуни за 500 човека.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Съблекални</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив&nbsp; разполага с 6 броя модерни съблекални, всяка от тях със собствен санитарен възел, баня, шкафчета и скамейки.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Паркинг </strong></p> <p style="text-align: justify;">Открит паркинг с 47 паркоместа, от които 3&nbsp; паркоместа са достъпни за паркиране на автомобили на хора с увреждания.</p> За проекта http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/17 <p><strong>За проекта</strong></p> <p>През 2014 г. министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчва на Георги Титюков, тогавашния зам.-кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социална политика&ldquo; при Община Пловдив, договор за изграждане на Младежки център в град Пловдив.</p> <p>Проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;, Програма &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; Грижа за младежи в риск, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е на обща стойност 1 354 593.94 евро (2 649 314.82 лв.), като безвъзмездната финансова помощ е на 100%.</p> <p>Младежкият център се изгражда в парк &bdquo;Отдих и култура&ldquo; в близост до Гребна база, Пловдив. Сградата на центъра &nbsp;е триетажна със зона за настаняване, офисна администрация, интерактивен образователен център и зона за хранене. В центъра ще има обособени помещения за провеждане на срещи, конференции, семинари и неформални образователни дейности. Ще бъдат оборудвани компютърна зала, мултимедиен кабинет и библиотека.</p> <p>Работата на центъра&nbsp;е насочена към подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални образователни дейности. Услугите предоставяни в&nbsp; Младежки център в град Пловдив ще са достъпни за всички млади хора, включително и представители на семейства с нисък доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Пловдив.</p> <p><strong>Цел</strong></p> <p>Общата цел на проекта е създаване на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи. Целта е центърът да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество - съвременен стандарт на Съвета на Европа.</p> <p><strong>Визия</strong></p> <p>Младежкият център е място, където младите хора са движещата сила; място, в което се насърчава международното сътрудничество и междукултурния диалог и се отстояват ценностите на Съвета на Европа &ndash; човешки права, демокрация и върховенство на закона.</p> <p><strong>Мисия</strong></p> <p>В Младежки център Пловдив ще се работи с еднаква <strong>загриженост</strong> към всички млади хора, независимо от тяхната етническа, социална и религиозна принадлежност; с цел осъществяване на <strong>трайна промяна</strong> в техния живот ще се предоставят съвременни програми и услуги, които да подпомагат <strong>развитието </strong>на<strong> </strong>знания, умения и нагласи.&nbsp;</p>