Младежки Център - Пловдив http://youthcenter.local Община Пловдив Екип в центъра http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/41 <p style="text-align: justify;">Екипът на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&rdquo; включва 19 човека. Тяхна основна цел е да подпомогнат&nbsp; младите хора за справяне с предизвикателствата, пред които се изправят, чрез включването им в програми и дейности, разработени съгласно целите и приоритетите на Съвета на Европа. Освен основния екип от служители, в центъра работят и външни експерти, извършващи дейности в определени сфери.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>Димитрия Валентинова Тодорова &ndash; Андонова &ndash; Директор</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Професионалният ми опит, свързан с работата с младежи е предимно в &nbsp;дирекция &bdquo;Спорт и младежки дейности&ldquo; към Община Пловдив, където бях експерт повече от 6 години. Работя в Младежки център Пловдив от началото на 2015 г., защото смятам, че това е един от най-съществените и значими проекти, свързан с неформалното обучение на младежи, което ще подобри техните социални умения, знания и мотивация.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>Mария Иванова Ангелова- Образователен съветник</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Професионалният ми опит до момента е в областта на чуждоезиковото обучение &ndash; преподавала съм&nbsp; английски език на ученици и възрастни.&nbsp; Едно от най-важните неща за мен е контактът с хората. Мисля че от всеки човек, когото срещам мога да науча много и работата ми в Младежки център Пловдив ми предоставя точно такава възможност. Надявам се, че&nbsp; дейностите, които извършвам ще са полезни за развитието на &nbsp;младите хора. Много обичам да пътувам и съм ценител на вкусната храна и на ароматното вино.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>София Благова Тотозова- Младежки работник</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Професионалният ми опит в работата с младежи е като педагогически възпитател в училище-прогимназия. Работя в Младежки&nbsp; център в град Пловдив, защото ми харесва контактът с млади хора. Обичам да пея, да пътувам, да се срещам с нови интересни хора.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>Цонка Димитрова Драганова-Лазарова &ndash; Ромски медиатор</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Професионалният ми опит в областта на директния контакт с младежи е свързан с почти 10 годишните ми ангажименти към неправителствени организации. Работила съм като социален работник, образователен координатор и съм имала възможността почти всекидневно да контактувам с деца и младежи, включително и от ромски произход. Имала съм възможността и да работя в младежки междуетнически проект като водещ в радио Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;">За да работя в Младежки център &ndash; Пловдив съм мотивирана, знаейки колко нужда от подкрепа имат младежите, търсейки себе си. Стъпвам на опита, който имам и на схващането, че младите хора от всеки етнос са всъщност бъдещето на държавата ни. Повишаването на самооценката и самоувереността на младите хора, включително и от ромски произход, е основата, която ще градим заедно с тях.</p> <p style="text-align: justify;">Имам широк кръг от интереси в областта на музиката &ndash; свиря и пея, със също толкова ентусиазъм бих прочела интересна книга или бих изгледала театрално представление.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Материална база http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/225 <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив е изграден в изпълнението на проект: BG06 &ndash; 103 &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;, Компонент 1 &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Програма &bdquo;Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 &ndash; 2014, който се осъществява в рамките на сключен договор за изпълнение на проект № Д03-9/28.01.2014 г.</p> <p style="text-align: justify;">От 2 май 2017 г. центърът функционира като общинско предприятие към Община Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Центърът разполага с:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Рецепция</strong></p> <p style="text-align: justify;">Тук определено ще ви посрещнат с усмивка и ще ви дадат подробна информация за предстоящите събития, клубове по интереси, неформално обучения и всички дейности, които се предлагат в&nbsp; Младежки център Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Стаи</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив разполага с 17 стаи за настаняване, като всяка от тях предлага на своите посетители гледка към&nbsp; най-големия канал на Балкански полуостров&nbsp; - Гребен канал Пловдив или към едни от най-модерните в страната - многофункционални спортни игрища.</p> <p style="text-align: justify;">Центърът предлага&nbsp; двойни и тройни стаи, един апартамент и 3 стаи пригодени за хора в неравностойно положение.&nbsp; Всяка стая е със собствен санитарен възел и всички необходими удобства за престой. Настаняването на младите хора в Младежкия&nbsp; център подобрява техните социални&nbsp; умения и способности за самостоятелен живот.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Зона за хранене</strong></p> <p style="text-align: justify;">Зоната за хранене се намира на първия етаж и разполага с 60 места за хранене, като част от тях са пригодени за хора със специални нужди.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Зали</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежкият център разполага с една конферентна&nbsp; зала&nbsp; с капацитет 35 стоящи места и една учебна&nbsp; зала, която може да се дели на три по-малки зали &nbsp;с по 12 места ( при необходимост залата се обединява).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Библиотека</strong></p> <p style="text-align: justify;">Библиотеката се намира на втория&nbsp; етаж в сградата на Младежкия център.&nbsp; Слънчева и уютна, с прекрасна гледка към спортната база.&nbsp; Освен богатия избор на литература , тук може да намерите&nbsp; и развлекателни игри, които да ви разтоварят.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Компютърна зала</strong></p> <p style="text-align: justify;">Компютърната зала е просторна и обширна с гледка към спортната база. Площта и&nbsp; е 68 кв. м., като е оборудвана с 14 компютъра .</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Многофункционален спортен комплекс</strong></p> <p style="text-align: justify;">Неразделна &nbsp;част от Младежки център Пловдив е Многофункционален спортен комплекс, който разполага с 3 игрища за футбол на малки врати, 2 баскетболни игрища, 4 тенис на маси, едно комбинирано игрище за волейбол и тенис на корт, фитнес уреди на открито със слънцезащитна тента и пътека за бягане. Комплексът включва и подвижни трибуни за 500 човека.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Съблекални</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив&nbsp; разполага с 6 броя модерни съблекални, всяка от тях със собствен санитарен възел, баня, шкафчета и скамейки.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Паркинг </strong></p> <p style="text-align: justify;">Открит паркинг с 47 паркоместа, от които 3&nbsp; паркоместа са достъпни за паркиране на автомобили на хора с увреждания.</p> За проекта http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/17 <p><strong>За проекта</strong></p> <p>През 2014 г. министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчва на Георги Титюков, тогавашния зам.-кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социална политика&ldquo; при Община Пловдив, договор за изграждане на Младежки център в град Пловдив.</p> <p>Проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;, Програма &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; Грижа за младежи в риск, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е на обща стойност 1 354 593.94 евро (2 649 314.82 лв.), като безвъзмездната финансова помощ е на 100%.</p> <p>Младежкият център се изгражда в парк &bdquo;Отдих и култура&ldquo; в близост до Гребна база, Пловдив. Сградата на центъра &nbsp;е триетажна със зона за настаняване, офисна администрация, интерактивен образователен център и зона за хранене. В центъра ще има обособени помещения за провеждане на срещи, конференции, семинари и неформални образователни дейности. Ще бъдат оборудвани компютърна зала, мултимедиен кабинет и библиотека.</p> <p>Работата на центъра&nbsp;е насочена към подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални образователни дейности. Услугите предоставяни в&nbsp; Младежки център в град Пловдив ще са достъпни за всички млади хора, включително и представители на семейства с нисък доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Пловдив.</p> <p><strong>Цел</strong></p> <p>Общата цел на проекта е създаване на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи. Целта е центърът да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество - съвременен стандарт на Съвета на Европа.</p> <p><strong>Визия</strong></p> <p>Младежкият център е място, където младите хора са движещата сила; място, в което се насърчава международното сътрудничество и междукултурния диалог и се отстояват ценностите на Съвета на Европа &ndash; човешки права, демокрация и върховенство на закона.</p> <p><strong>Мисия</strong></p> <p>В Младежки център Пловдив ще се работи с еднаква <strong>загриженост</strong> към всички млади хора, независимо от тяхната етническа, социална и религиозна принадлежност; с цел осъществяване на <strong>трайна промяна</strong> в техния живот ще се предоставят съвременни програми и услуги, които да подпомагат <strong>развитието </strong>на<strong> </strong>знания, умения и нагласи.&nbsp;</p>