Младежки Център - Пловдив http://youthcenter.local Община Пловдив Екип в центъра http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/450 <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/uploads/assets/images/img_8362.png" alt="" width="542" height="315" /></p> <p style="text-align: center;"><span>Екипът на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&rdquo; включва 19 човека. Тяхна основна цел е да подпомогнат младите хора за справяне с предизвикателствата, пред които се изправят, чрез включването им в програми и дейности, разработени съгласно целите и приоритетите на Съвета на Европа. Освен основния екип от служители, в центъра работят и външни експерти, извършващи дейности в определени сфери. За доброто състояние и нормалното функциониране на ОП "Младежки център Пловдив" се грижи и екип от домакин, работник поддръжка, хигиенисти и охрана.</span></p> <p style="text-align: center;"><span><br /></span></p> <p><span><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span><strong>Димитрия Тодорова - Директор </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span><strong><img src="/uploads/assets/images/img_.png" alt="" width="179" height="226" /><br /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span>&nbsp; Магистър по <span>&bdquo;</span>Публична администрация" в Пловдивски университет <span>&bdquo;</span>Паисий Хилендарски". Професионалният ми опит започва от началото на 2009 г. в дирекция <span>&bdquo;</span>Спорт и младежки дейности" при Община Пловдив. От месец януари 2015 г. съм назначена за управител на Младежки център Пловдив. Това е един от най-значимите проекти в града ни. Тук младите хора могат да развият своите умения и да се чувстават социално отговорни. За мен има само две думи, с които мога да определя ОП <span>&bdquo;</span>Младежки център Пловдив" - <span>&bdquo;</span>Кауза" и <span>&bdquo;</span>Смисъл"!<strong><br /></strong></span></p> <p><span><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Иванка</strong><strong> Сърменова- главен счетоводител</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="/uploads/assets/images/img_8342.png" alt="" width="175" height="220" /><br /></strong></span></p> <p style="text-align: center;">Професионалният ми опит до момента е предимно в Дирекция &bdquo;Счетоводство&ldquo; към Община Пловдив, където бях експерт повече от 7 години. Работя в ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; от месец май 2017 г.С мятам, че това е мястото, което дава много на децата и младите хора в града ни да се развиват, усъвършенстват и да бъдат полезни за обществото.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Mария Ангелова - образователен съветник</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/img_4452.png" alt="" width="171" height="211" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><span>Завършила съм магистърска степен &bdquo;Превод и бизнес комуникации&ldquo; в Пловдивски университет &bdquo;Паисий Хилендарски&ldquo;. Предишният ми професионален опит е в областта на чуждоезиковото обучение като преподавател по английски език на ученици и възрастни.&nbsp;</span>От създаването на Младежки център Пловдив съм част от екипа, където осъществявам дейности в сферата на неформалното образование. За мен работата ми в центъра е една изключителна възможност да допринеса за развитието на младите хора, както и съвместно с тях да се опитаме да променим заобикалящата ни реалност в по-добра посока.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>София Тотозова - младежки работник</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/img_4324.png" alt="" width="170" height="208" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><span><span style="font-size: small;">&nbsp;Завършила съм Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Част съм от екипа на ОП &bdquo;Младежки<span>&nbsp;</span>център Пловдив&ldquo; от създаването му и съм щастлива, че имам възможността да работя за младите хора. Имам професионален<span>&nbsp;</span>&nbsp;опит в сферата на музиката. Преминала съм специализация от Съвета на Европа и работя в посока насърчаване на общуването, споделянето и взаимното учене.<br /></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>Марияна Секулова - младежки работник</strong></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/uploads/assets/images/img_3957.png" alt="" width="178" height="219" /></p> <p style="text-align: center;">Радвам се, че съм част от екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. С колегите ми работим активно да популяризираме младежката работа и да направим центъра ни разпознаваем. Вярвам, че нашата работа дава нови познания, умения и допринася за пълноценното изграждане на младите хора.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp; <span style="font-size: small;">Весела Розенс- младежки работник</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong><img src="/uploads/assets/images/img_4415.png" alt="" width="180" height="218" /> </strong></p> <p style="text-align: center;">Професионалният ми опит до момента е в областта на туризма и маркетинга. Работя в ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;, защото вярвам в потенциала на младите хора. Смятам, че ако успеем да мотивираме младежите да се образоват, да развиват своите знания и креативност, да бъдат добри и съпричастни, ще завещаем на децата си един по-добър свят. Обичам да посещавам нови места и да научавам за традициите и обичаите на хората там, да чета книги и да слушам музика.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp; Славчо Стоянов- медиатор</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="/uploads/assets/images/sait_slavi.png" alt="" width="175" height="226" /><br /></strong></span></p> <p style="text-align: center;">Студент съм в Пловдивски университет <span>&bdquo;</span>Паисий Хилендарски" със специалност <span>&bdquo;С</span>оциална педагогика<span>&ldquo;</span> и еднновременно с това работя в ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. Обичам да контактувам с млади хора и мисля, че през годините съм натрупал немалък житейски опит, с който мога да им бъда полезен. Обичам да пея, да пътувам и да научавам нови неща.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">Събина Бодурова &ndash; главен експерт<br /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="/uploads/assets/images/sab1.png" alt="" width="167" height="225" /></strong></p> <p style="text-align: center;">Студентка съм&nbsp; в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със специалност <span>&bdquo;М</span>узикознание<span>&ldquo;</span>. Имам опит в студентското самоуправление на местно и национално ниво като председател на Студентки съвет и част от Национално представителство на студентските съвети. Участвам активно в младежките политики и се надявам да съм полезна&nbsp; с опита си при работата ми в ОП <span>&bdquo;</span>Младежки център Пловдив&ldquo;. Обичам да работя по различни музикални проекти, да пея и да правя музика.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Веселин Николчовски - главен експерт</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/uploads/assets/images/img_8318.png" alt="" width="178" height="229" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><span>Завършил съм магистърска програма по бизнес икономика в Пловдивски университет <span>&bdquo;</span>Паисий Хилендарски" и се радвам, че съм част от екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;, където имам възможност да се развивам в динамична среда. Обичам предизвикателствата и затова приемам работата с младежи за едновременно интересна и отговорна задача.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<span style="text-align: center;">&nbsp;</span><strong style="text-align: center;">Георги Игнатов &ndash; младши експерт</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img style="width: 178px; height: 237px;" src="/uploads/assets/images/img_31541_pr.png" alt="" width="2670" height="3832" /><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;">Съвместно с работата ми в ОП <span>&bdquo;</span>Младежки център Пловдив&ldquo; съм студент в Пловдивския университет &bdquo;Паисий Хилендарски&ldquo; със специалност <span>&bdquo;</span>Стопанско управление<span>&ldquo;</span>. Радвам се да бъда част от екипа на центъра, защото обичам да работя с млади хора, които търсят развитие. Имам опит в спортната област и мисля, че мога да бъда полезен в работата на този екип. Харесвам спокойствието и природата на нашата страна.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Иван Аладжов - рецепционист</strong></p> <p style="text-align: center;"><span lang="BG"><span><img style="width: 181px; height: 259px;" src="/uploads/assets/images/vankata_sait1.jpg" alt="" width="2421" height="3461" /><br />Завърших магистърската си степен в Стопанска академия &bdquo;Димитър А. Ценов" в град Свищов. Гордея се, че имам възможността да работя в ОП&nbsp; &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; и да бъда част от екипа. Работата ми тук ме мотивира да давам всичко от себе си и да ставам все по-добър в професионален план.</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Александър Даков - рецепционист</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img style="width: 183px; height: 240px;" src="/uploads/assets/images/img_3188_r.png" alt="" width="2569" height="3378" /></span></strong>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Студент съм в Пловдивски университет &bdquo;Паисий Хилендарски&ldquo; със специалност <span>&bdquo;</span>Спортна педагогика<span>&ldquo;</span>. Активно съм тренирал футбол 15 години, а сега съм щастлив да бъда част от екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. Обичам предизвикателствата и смятам, че с професионалния ми опит в спортната област бих допринесъл за развитието й в центъра. Моята страст е да пътувам, да бъда сред природата и да споделям радостни моменти с любимите ми хора.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Материална база http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/225 <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив е изграден в изпълнението на проект: BG06 &ndash; 103 &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;, Компонент 1 &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Програма &bdquo;Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 &ndash; 2014, който се осъществява в рамките на сключен договор за изпълнение на проект № Д03-9/28.01.2014 г.</p> <p style="text-align: justify;">От 2 май 2017 г. центърът функционира като общинско предприятие към Община Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Центърът разполага с:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Рецепция</strong></p> <p style="text-align: justify;">Тук определено ще ви посрещнат с усмивка и ще ви дадат подробна информация за предстоящите събития, клубове по интереси, неформално обучения и всички дейности, които се предлагат в&nbsp; Младежки център Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Стаи</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив разполага с 17 стаи за настаняване, като всяка от тях предлага на своите посетители гледка към&nbsp; най-големия канал на Балкански полуостров&nbsp; - Гребен канал Пловдив или към едни от най-модерните в страната - многофункционални спортни игрища.</p> <p style="text-align: justify;">Центърът предлага&nbsp; двойни и тройни стаи, един апартамент и 3 стаи пригодени за хора в неравностойно положение.&nbsp; Всяка стая е със собствен санитарен възел и всички необходими удобства за престой. Настаняването на младите хора в Младежкия&nbsp; център подобрява техните социални&nbsp; умения и способности за самостоятелен живот.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Зона за хранене</strong></p> <p style="text-align: justify;">Зоната за хранене се намира на първия етаж и разполага с 60 места за хранене, като част от тях са пригодени за хора със специални нужди.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Зали</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежкият център разполага с една конферентна&nbsp; зала&nbsp; с капацитет 35 стоящи места и една учебна&nbsp; зала, която може да се дели на три по-малки зали &nbsp;с по 12 места ( при необходимост залата се обединява).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Библиотека</strong></p> <p style="text-align: justify;">Библиотеката се намира на втория&nbsp; етаж в сградата на Младежкия център.&nbsp; Слънчева и уютна, с прекрасна гледка към спортната база.&nbsp; Освен богатия избор на литература , тук може да намерите&nbsp; и развлекателни игри, които да ви разтоварят.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Компютърна зала</strong></p> <p style="text-align: justify;">Компютърната зала е просторна и обширна с гледка към спортната база. Площта и&nbsp; е 68 кв. м., като е оборудвана с 14 компютъра .</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Многофункционален спортен комплекс</strong></p> <p style="text-align: justify;">Неразделна &nbsp;част от Младежки център Пловдив е Многофункционален спортен комплекс, който разполага с 3 игрища за футбол на малки врати, 2 баскетболни игрища, 4 тенис на маси, едно комбинирано игрище за волейбол и тенис на корт, фитнес уреди на открито със слънцезащитна тента и пътека за бягане. Комплексът включва и подвижни трибуни за 500 човека.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Съблекални</strong></p> <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив&nbsp; разполага с 6 броя модерни съблекални, всяка от тях със собствен санитарен възел, баня, шкафчета и скамейки.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Паркинг </strong></p> <p style="text-align: justify;">Открит паркинг с 47 паркоместа, от които 3&nbsp; паркоместа са достъпни за паркиране на автомобили на хора с увреждания.</p> За проекта http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/6/17 <p><strong>За проекта</strong></p> <p>През 2014 г. министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчва на Георги Титюков, тогавашния зам.-кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социална политика&ldquo; при Община Пловдив, договор за изграждане на Младежки център в град Пловдив.</p> <p>Проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;, Програма &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; Грижа за младежи в риск, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е на обща стойност 1 354 593.94 евро (2 649 314.82 лв.), като безвъзмездната финансова помощ е на 100%.</p> <p>Младежкият център се изгражда в парк &bdquo;Отдих и култура&ldquo; в близост до Гребна база, Пловдив. Сградата на центъра &nbsp;е триетажна със зона за настаняване, офисна администрация, интерактивен образователен център и зона за хранене. В центъра ще има обособени помещения за провеждане на срещи, конференции, семинари и неформални образователни дейности. Ще бъдат оборудвани компютърна зала, мултимедиен кабинет и библиотека.</p> <p>Работата на центъра&nbsp;е насочена към подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални образователни дейности. Услугите предоставяни в&nbsp; Младежки център в град Пловдив ще са достъпни за всички млади хора, включително и представители на семейства с нисък доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Пловдив.</p> <p><strong>Цел</strong></p> <p>Общата цел на проекта е създаване на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи. Целта е центърът да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество - съвременен стандарт на Съвета на Европа.</p> <p><strong>Визия</strong></p> <p>Младежкият център е място, където младите хора са движещата сила; място, в което се насърчава международното сътрудничество и междукултурния диалог и се отстояват ценностите на Съвета на Европа &ndash; човешки права, демокрация и върховенство на закона.</p> <p><strong>Мисия</strong></p> <p>В Младежки център Пловдив ще се работи с еднаква <strong>загриженост</strong> към всички млади хора, независимо от тяхната етническа, социална и религиозна принадлежност; с цел осъществяване на <strong>трайна промяна</strong> в техния живот ще се предоставят съвременни програми и услуги, които да подпомагат <strong>развитието </strong>на<strong> </strong>знания, умения и нагласи.&nbsp;</p>