Младежки Център - Пловдив http://youthcenter.local Община Пловдив dzrfg http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/68 daerg http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/69 Неформалнo образование http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/124 <p style="text-align: justify;">Неформалното образование представлява целенасочено учене, което се осъществява в разнообразна среда. То е доброволно по своята същност и в основата му са обучаващите се и техните индивидуални потребности. Благодарение на неформалното образование се развиват редица ключови компетенции и умения, подпомагащи личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.</p> <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив предлага&nbsp;богат набор от неформални&nbsp;образователни модули&nbsp;в областта на гражданското образование и човешки права, неконфликтно общуване и справяне с агресията, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот. Обученията&nbsp;са ръководени от&nbsp;екип от младежки работници и ромски медиатори,&nbsp;преминали специализирана подготовка за осъществяване на дейности в&nbsp;областта на младежката работа.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mеждународни младежки обмени http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/115 <p style="text-align: justify;">Младежките обмени целят обединяването на групи от млади хора като по този начин се предоствя възможност за запознаване с различни култури, обмяна на опит и идеи, провеждане на дискусии на различни теми. Младежки център Пловдив е бил домакин на обмени с младежи от Норвегия, Латвия, Австрия, Южна Корея и Япония. В резултат на осъществените дейности се популяризира както работата на центъра така и град Пловдив&nbsp;като привлекателна дестинация.</p> Кръгли маси http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/44 <p style="text-align: justify;">По време на кръглите маси се обсъждат теми&nbsp;като като предизвикателства пред младите хора, възможности за младежко предприемачество,&nbsp;механизми за&nbsp;подобряване на условията в училищната среда. Чрез тях се предоствя възможност за директен диалог между младите хора и представители на местната власт и институции, както и активно гражданско участие на младежите в процесите на вземане на решения.</p> Регионални посещения http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/120 <p style="text-align: justify;">Една от основните дейности на Младежки център Пловдив са регионалните посещения. Тяхната цел е проучване на нуждите и потребностите на младите хора, живеещи в&nbsp;малки населени места, както &nbsp;и разработване на специализирани програми,&nbsp;целящи&nbsp;тяхното личностно и професионално развитие.</p> Работа на терен http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/121 <p>Основните дейности част от работата на терен включват картографиране на целевите групи от младежи, набелязване на основни проблемни зони&nbsp;върху които да се работи&nbsp;както и провеждане на анкети, интервюта и фокус групи.</p> Клубове по интереси http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/116 <p>Част от дейността на центъра е насочена по посока организирането и провеждането на клубове от и за младите хора. Основна цел на клубoвете са развиването на творческото мислене, както и изграждане на лидерски и презентационни умения. Всеки креативен млад човек може да вземе участие в клуб &bdquo;Артистът в мен&ldquo;. Основната цел на клубът е представянето на пространство за развитие на творческия потенциал и запознаването на участниците с различните видове изкуства &ndash; музика, театър, изобразително изкуство.</p> Клуб на "Олимпийския медалист" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/122 <p style="text-align: justify;"><span class=" _50f4">Пловдив е град на спорта. Тук е родното място на 50 олимпийски медалиста, които са прославили страната ни със своите успехи в академичното гребане, кану, каяк, вдигане на тежести, волейбол, баскетбол, борба и др. Не случайно през 2015 г. Пловдив бе обявен за Европейски град на спорта. Домакин на множество европейски и световни първенства, в града продължава да се мисли в посока развитие на българския спорт. Ето затова днес, 23 февруари от 11:00 часа по инициатива на Младежки център Пловдив, бе основан Клуб на &bdquo;Олимпиеца&ldquo;. Целта на клуба е популяризиране на масовия спорт у децата и юношите и мотивирането им да спортуват от най-ранна възраст. Олимпийски медалисти- пловдивчани от близкото миналото лично ще представят дисциплините си и ще провеждат открити безплатни тренировки на желаещите на терените на Младежки център на Гребната база. Предвижда се те да стартират през месец март и да бъдат два пъти месечно. Клубът ще си постави за цел да предлага и реализира идеи, подпомагащи спорта на местно и национално ниво. Специални благодарности на всички олимпийски медалисти, подкрепили идеята, а именно: Николай Бухалов- кану; Асен Златев- вдигане на тежести; Петър Запрянов- стрелба; Ани Узунова- волейбол; Георги Василев-футбол; Пенка Стоянова &ndash; баскетбол; Сийка Келбечева- академично гребане; Ангелина Михайлова- баскетбол; Стоян Гунчев- волейбол; Иван Михайлов- бокс ; Нонка Матова- стрелба; Каспар Симеонов- волейбол;Магдалена Георгиева- академично гребане; Стоянка Груйчева- академично гребане.</span></p> Публично - информационни кампании http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/50 <p style="text-align: justify;">Дейността цели цялостно популяризиране и осигуряване на прозрачност.&nbsp;По този начин се информира широката общественост, предоставя се регулярно точна и изчерпателна информация за възможностите и дейностите, които центъра предлага.</p> <p style="text-align: justify;">Провеждането на медийната и информационната кампания включва публикуване на прессъобщения, срещи с представители на пресата, участия в различни медийни изяви.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от образователната система http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/14 <p>Във връзка с дейността&nbsp;по посока превенция на отпадането от образователанта система&nbsp;е осъществено проучване на основните фактори довеждащи до прекъсването на образованието. В допълнение са определени и подходящи методи и подходи за осъществаване на превантивни мерки.</p> Благотворителни кампании http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/33 Езикови курсове http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/117 <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив предлага безплатни курсове по английски език Нива А1 И А2 според Европейската езикова рамка. Чрез иновативни модели на организация на образователния процес се подобряват както езиковите компетенции на участниците, така и техните познания по отношение на културата и традициите във Великобритания.</p> Детски образователни работилнички http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/118 <p style="text-align: justify;">Младежки център Пловдив стартира от юли 2017 г.&nbsp;цикъл образователни забавни работилници за деца от 5 до 7 г. на тема "Аз и светът около мен". Целта е чрез занимателни творчески активности децата да получат по-достъпно знание за различните аспекти на света и природата; да се изграждат позитивни нагласи и естетика, да се стимулира свободата в общуването, креативността, вярата в собствените възможности.</p> <p style="text-align: justify;">Работилниците са с предварително зададени теми, като идеята е в дългосрочен плани да се засягат най-различни теми от живота - природа, екология, изкуства, науки, история, култура и др. Те са водени от педагог с дългогодишен опит, но в отделни случаи ще бъдат канени гости - доказани в областта си професионалисти.</p> <p style="text-align: justify;">Работилниците се провеждат всяка събота и неделя от 10:00 - 12:00 часа, в двора или сградата на Младежки център.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Детски занимални http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/7/119 <p>За първи път на 5 юни до 1 септември 2017 г. на територията на Младежки център се организираха и проведоха три детски занимални, които бяха със спортна насоченост:</p> <p>Организатори на занималните бяха:</p> <p>СНЦ "Виктория волей" (Виктория)</p> <p>ФК "Кронос 2016" СОПД (Синьо лято)</p> <p>"Супер старс" ЕООД</p> <p>Трите работят в сътрудничество с Младежки център, като през цяло лято провеждаха спортни&nbsp;тренировки, занимания на открито,&nbsp;изучаваха английски език и компютърни компетенции.</p> <p>Целодневните спортни занимални с квалифицирани треньори по различни спортни дисциплини (футбол, волейбол, баскетбол), преподаватилети по английски и компютри със съдействието на Младежки център Пловдив направиха възможно децата да прекарат лятната ваканция пълноценно и интересно, а родителите да са спокойни за тях.</p> <p>&nbsp;</p>