logo

Контакти

Димитрия Тодорова – Андонова - Директор

Тел.: 0896 610 968

e-mail: manager_ycp@abv.bg

Младежки работници и ромски медиатори

Тел.: 032/ 539 513

e-mail: youth.centre.plovdiv@gmail.com

Рецепция

Тел: 032/ 539 512

Тел. за резервация леглова база: 0888 900 676

e-mail: ycpreservation@gmail.com

Тел. за резервация спортна база: 0884 544 308

e-mail: yc.sport.plovdiv@gmail.com

www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv

* Всички полета са задължителни

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.