logo

Контакти

Димитрия Тодорова – Андонова - Директор

Тел.: 0896 610 968


 Младежки работници и ромски медиатори

Тел.: 032/ 539 513


 Рецепция

Тел: 032/ 539 512

 

Тел. за резервация леглова база: 0888900767

Тел. за резервация спортна база: 0884 544 308

 

 e-mail: youth.centre.plovdiv@gmail.com

www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv

 

  

 

* Всички полета са задължителни

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.