logo

Партньори

08-02-2018

 

Национална мрежа на младежките центрове

 

Националната мрежа на младежките центрове е създадена през месец октомври 2016 г. чрез подписване на споразумение за сътрудничество между управителите на младежки центъра - Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора. Основната цел на мрежата е да се застъпи за признаването на младежката работа в България, както и да работи за изграждането на единен стандарт за качество, чрез осъществяване на предварително планирани и координирани дейности. Така бяха реализирани редица съвместни дейности, сред които национален обучителен семинар, обвързан с темата за човешките права, както и първото по рода си международно младежко изложение на тема "Сътвори своето бъдеще".

 

 

 Сдружение за демократично образование „ФАР“

 

Сдружение ФАР е неправителствена организация, която предлага неформално образование за младежи и възрастни. Името на Сдружението е символ на неговата дейност.

Целта на сдружението е:

-          да обедини усилията на младежи и възрастни за приобщаването на България към европейските и световни демократични ценности;

-          да окуражи хората от различни поколения да влияят активно на обществено-политическите процеси,;

-          да допринесе за изграждането на демократичното общество в България и да подкрепи изразяването на активна гражданска позиция;

-          да работи за интегрирането на България в ЕС и да провокира обществения дебат за масовата емиграция на българи от всички поколения на Запад.

www.farburgas.eu/

 

 

 

Българска федерация по гребане


Гребането е един от най-успешните спортове в страната с много отличия. Българската федерация по гребане организира и реализира състезания на национално и международно ниво. Целта на федерацията е да популяризира, развие и постигне високо спортно майсторство на гребането в България. Също така контролира подготовката на националните отбори по гребане, обезпечава участието им в международни  състезания, създава условия за повишаването на квалификацията им и защитава правата и интересите на своите членове.

http://rowingbulgaria.com

 

 

Българска федерация по кану-каяк


Българската федерация по кану-каяк активно подпомага състезателите в международни състезания, европейски и световни първенства и олимпийски игри. Чрез упорит труд на високо квалифицирани български специалисти в сферата се цели провеждане на кампании за популяризиране на кану-каяка, инициативи за привличане на млади хора и разработване на международни програми и проекти , които ще доведат до подобряване нивото на спорта в България.

https://www.canoe-bg.com/bg/

 

 

Лео Клуб Пловдив


Лео клуб Пловдив е неправителствена благотворителна организация, която се занимава с работа с деца и младежи в риск и съдейства за социалното им развитие. Осъществява проекти, засягащи екологията, и организира редица кампании и инициативи в областта на изкуството. Всички членове са от 16 до 18 години и активно си партнират с Младежки център Пловдив.

 

https://lions.bg

 

 

Лидер Академи 

 

Мисията на Leader Academy е да събира млади хора, които искат и търсят повече по отношение на академичното, личностното и кариерното им развитие, като ги среща с екип от трейнъри с ралична експертиза. Целта на екипа е да окаже подкрепа чрез опита и знанията си и да подготви младите хора да са отличници в училището, което има най-голямо значение – училището на живота.

https://leader.education/

 

 

Национален център за безопасен интернет


Националният център за безопасен интернет работи за повишаване на дигиталната грамотност на децата и младите хора. Екипът насърчава позитивната, безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии от 2005 г. Центърът консултира по телефон и по онлайн канали и оказва съдействие при инциденти в мрежата. Работи за пълното интегриране на дигитално-медийната грамотност в образователната система. 

www.safenet.bg

 

 

People to People International, Plovdiv Student Chapter, или накратко: PTPI Smiles, е доброволческа организация, която се грижи за международните мирни отношения на гражданите чрез разбирателство. Ние участваме  и организираме редица събития, включваме се в множество каузи и камапнии, с цел да утвърдим хумнните ценности на обществото, чрез културни и образователни дейност. Организацията има клонове в цяла България, като в Пловдив функционира от 2009г. насам.

 

 

Обратно

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.