logo

Министър Кралев откри Младежки център и супермодерна спортна площадка в Пловдив

20-04-2016

Обратно

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.