logo

Подобряват комуникацията между младежките организации и местната власт

20-04-2016

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1560236

Обратно

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.