logo

Информационна среща с младежи от СУ „Васил Левски“, специалност „Класическа борба“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.