logo

Неформална дейност, обвързана с представянето на „Всеобща декларация за човешките права“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.