logo

Eкипът на Младежки център Пловдив стартира посещения в редица пловдивски училища

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.