logo

Екипите от младежки работници проведоха беседа на тема: „Равенство между половете”

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.