logo

В Младежки център Пловдив се проведе образователна дейност с младежи от училище „Дружба“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.