logo

Неформална образователна дейност беше проведена в Младежки център Пловдив с ученици от десети клас

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.