logo

Младежки център Пловдив стартира клуб по интереси „Артистът в мен“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.