logo

На 21 март в Младежки център Пловдив се проведе четвърта поред кръгла маса на тема „Визия за младежта – да гледаме в една посока“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.