logo

Група младежи от Южна Корея и представители на Министерство на младежта и спорта посетиха Младежки център Пловдив

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.