logo

Mеждинна пресконференция и кръгла маса по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.