logo

Младежки център Пловдив посрещна ученици от СОУ „Константин Величков“, гр. Пловдив

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.