logo

Oбучителен модул „Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.