logo

Среща на екипите на младежките центрове по Компонент 1 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.