logo

"И стъпка назад след грешен завой е стъпка в правилната посока!"

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.