logo

Гост на Младежки център Пловдив беше българо-италианска група младежи

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.