logo

„Съвет за младежка политика“ в град Пазарджик бяха гост на ОП „Младежки център Пловдив“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.