logo

Oбразователни работилници за деца на тема „Аз и светът около мен“

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.