logo

„Толерантност“

Младежки център Пловдив започна работа с нова група младежи на възраст 15-17 г. от СУ „Христо Смирнeнски“ – гр.Хисар и проведе първа опознавателна среща с тях. Темата на срещата беше – „Толерантност“, която целеше запознаване учениците с методите на неформалното образование. Младежите имаха възможност да станат преки участници в упражнения, игри и дискусии на съответната тема.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.