logo

Провеждане на първа кръгла маса по проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив" на тема „Проблеми и предизвикателства пред младите хора между 15 и 19 години в град Пловдив и областта“

Община Пловдив организира първата от редица кръгли маси по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“. Събитието се проведе на 6 ноември 2014г. със специалната подкрепа на Национален алианс за работа с доброволци – партньори по проекта. На кръглата маса присъстваха голям брой заинтересовани страни – представители на институции и организации в сферата на младежките дейности, местната власт, социални звена, директори на училища и гимназии, ученици, педагогически съветници. Участниците дискутираха темата: „Проблеми и предизвикателства пред младите хора между 15 и 19 години в град Пловдив и областта“, като целта беше да се набележат основните проблемни зони, причините за тях и възможните решения.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.