logo

Младежки работници и ромски медиатори по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив” проведоха обучение на младежи на тема „Идеално общество“

Служителите по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”  проведоха  дискусионна среща с младежи на възраст между седемнадесет и двадесет и две години, на която присъстваха и обучители от Съвета на Европа – Лаура де Вите и Мария Котаци. Младежите представиха идеалния свят, в който биха искали да живеят, както и нещата, които им пречат за да стане това. Участниците дадоха своите предложения за това какво биха могли да направят, за да повлияят положително на света около тях. 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.