logo

Младежкият център гостува в Градска библиотека „П. Хилендарски”, гр. Асеновград

На 20.03.2015 г. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски” в гр. Асеновград  се проведе среща между младежи от Асеновград и служителите по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив". Целта на срещата беше да се дискутират специфичните нужди и проблеми на младите хора от 15 до 29 годишна възраст в региона.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.