logo

Обучение на екипа в Европейски младежки център в Будапеща

Екипът за управление на проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ и назначените младежки работници и ромски медиатори взеха участие в работно посещение в младежки център в град Будапеща, Унгария в периода 22.03.2015г. – 26.03.2015г. Целта на посещението беше запознаване с дейността и особеностите на работа в Европейския младежки център в град Будапеща. Проведени бяха няколко срещи с представители на неправителствени организации, работещи с млади хора с цел обмяна на добри практики.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.