logo

Обучение с младежи на тема човешки права

На 14.05.2015 на Гребна база Пловдив беше проведена неформална образователна дейност с младежи на възраст между 17 и 23 години на тема „Къде са ми правата”. Целта на реализираното обучение беше запознаване с основните права включени в „Всеобща декларация за човешките права”, както и провеждане на дискусия по темата до каква степен правата се спазват в нашата реалност.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.