logo

Среща с младежи от гр. Садово

По повод Международния ден на човешките права 10 декември, част от екипа на Младежки център Пловдив проведе среща, последвана от неформална образователна дейност, с младежи от град Садово. След кратка обиколка из сградата на младежкия център и запознаване с начина на работа, дейностите и услугите, предлагани в центъра, младежите участваха интерактивна, неформална обучителна сесия, която имаше за цел да ги запознае с Всеобщата декларация за правата на човека.    

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.