logo

Информационна среща с младежи от СУ „Васил Левски“

 

На 19.01.2016 г. в сградата на Младежки център Пловдив се проведе информационна среща с младежи от СУ „ Васил Левски“. Целта на срещата беше запознаване на участниците с дейностите на Младежкия център, както и привличане им като участници в клубовете по интереси и неформални обучения.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.