logo

Принципи на образованието през погледа на учениците

На 22 януари (петък) 2016 от 14:30 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе неформална образователна дейност с ученици от ЧСОУ„Дружба“, част от тримесечен обучителен модул. Целта на настоящата среща беше посредством интерактивна методология да се поговори за основните ценности и принципи на образованието през погледа на учениците.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.