logo

Среща с младежи на възраст между 16 и 18 години

На 29.01.2016 г. в Младежки център Пловдив се проведе среща с младежи на възраст между 16 и 18 години. На нея бяха обсъдени нуждите и интересите на младите хора, както и включването им в дейностите на центъра.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.