logo

Неформална образователна дейност с младежи от квартал „Столипиново“

На 01.02.2016 (понеделник) в Младежки център Пловдив от 13:30 се проведе неформална образователна дейност с младежи от квартал „Столипиново“.Тренинга целеше даването на добър пример и изграждането на морални ценности, чрез местни и национални успели персонажи.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.