logo

Образователна дейност с младежи на възраст 15-16 г.

На 17 февруари в Младежки център Пловдив се проведе образователна дейност с младежи на възраст 15-16г. Участниците имаха възможността да се запознаят с Всеобщата декларация за правата на човека, както и да участват в дискусия за смисъла и значението на човешките права и как те биват нарушавани в днешно време. 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.