logo

Неформална образователна дейност беше проведена в Младежки център Пловдив с ученици от десети клас

Неформална образователна дейност беше проведена в Младежки център Пловдив с ученици от десети клас. Основна цел на срещата беше запознаване с „Всеобща декларация за правата на човека“. Обсъдена беше и темата за следващата дейност, която ще бъде отново реализирана посредством методология, обвързана на образованието за човешки права.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.