logo

Дискусия с ученици на тема „Дискриминация“

Младежки работници от Младежки център Пловдив проведоха дискусия с ученици на тема „Дискриминация“. Участниците обсъдиха различните видове и прояви на дискриминация, кои стереотипи и предразсъдъци в ежедневието ни пораждат нетолерантно и неравноправно отношение и как да приемаме хората, които смятаме за различни. 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.