logo

Младежки център Пловдив продължава работата си с целева група младежи от ЧСОУ “Дружба“

Младежки център Пловдив продължава работата си с целева група младежи от ЧСОУ “Дружба“. Проведена беше трета среща с тях на 17.03.2016г. Основна цел на неформалната обучителна дейност беше продължаване на темата за човешките права  - универсалност, взаимовръзка и равнопоставеност по важност.

Младежите имаха възможност да станат преки участници в упражнения, илюстриращи спецификата на неформалното образование.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.