logo

Кръгла маса на тема "Визия за младежта - да гледаме в една посока"

 

http://news.plovdiv24.bg/626455.html

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.