logo

Подобряват комуникацията между младежките организации и местната власт

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1560236

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.