logo

Литературно четене в библиотеката на новия Младежки център в Пловдив

http://www.plovdivglas.bg/150359/literaturno-chetene-v-bibliotekata-na-noviya-mladezhki-centr.html

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.