logo

Клуб „Бъди…!“

След дълго дискутиране и планиране, най-после клуб „Бъди…!“ приветства своите участници в сградата на Младежки център Пловдив. Целта на клуба е да даде поле за изява на младите хора, да ги кара да се чувстват по уверени и решени да постигат целите и мечтите си. Взаимното учене е ключов елемент от философията на клуба.  

Участниците в клуба изработиха свой кодекс на държание по време на срещите и дискутираха възможни  теми за обсъждане на следващите срещи. „Моето хоби“ се оказа печелившата тема за втората среща на клуба, където всеки трябваше да не само представи любимите се хобита и занимания, но и да сподели с останалите какво му дават и как го изграждат като личност.    

Каква ли изненада ни очаква на следващата среща…?!?

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.