logo

Oбучение на младежи от Професионална гимназия по туризъм

На 27.04.2016г. в Младежки център Пловдив се проведе обучение на младежи от Професионална гимназия по туризъм. Домакините запознаха участниците  с неформалните обучения, клубове по интереси, младежки инициативи и кампании, както и с предстоящите дейности и събития,които извършват.  След проведеното обучение младежите имаха възможност да разгледат сградата и спортната зона на Младежкия център.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.