logo

„Движение за език без омраза"

Днес в Младежки център Пловдив ни гостуваха доброволци от сдружение „Възможности без граници“, които представиха пред ученици кампанията „Движение за език без омраза„. След кратък разказ от Мария Алкалай за историята на кампанията, участниците в срещата се запознаха чрез методите на неформалното обучение със същността на „Движение за език без омраза„.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.