logo

Младежки център Пловдив стартира клуб „Английски език“

Младежки център Пловдив стартира клуб „Английски език“ с участници на възраст 15-18г. Клубът има за цел да обогати езиковите познания на младежите, както и да ги запознае с английските традиции, обичаи и култура.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.