logo

Финална среща с ученици от ЧСОУ „Дружба“

На фаталния петък 13 беше проведена финалната среща с ученици от ЧСОУ „Дружба“. Участниците получиха удостоверения за завършен обучителният модул на тема: „Човешки права и дискриминация“, а също и имаха възможност да споделят своите впечатления от обучението и да се изявят в караоке.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.