logo

"Движение за език без омраза"

 22.07.2016 г. - Европейски възпоменателен ден на жертвите на престъпления от омраза. Екипът на Младежки Център Пловдив представи кампанията "Движение за език без омраза" пред местните институции и власт. Заедно те се обединиха срещу всички форми на насилие.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.