logo

1 ноември - Деня на Народните Будители

Днес, 1 ноември - Деня на Народните Будители, екипът на Младежки Център Пловдив проведе информационна кампания. Домакин на събитието беше книжарница „Сиела“. В рамките на събитието бяха интервюирани млади хора на възраст 15-29 г. Те отговаряха на няколко въпроса: знаят ли какво се чества днес и коя книга са си купили. Младите хора отправиха своите пожелания към всички свои връстници и ги приканиха да купуват повече книги и да отделят време за четене. Екипът на Младежки Център... Пловдив благодари на всички за активното участие! До нови срещи!

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.