logo

Неформална образователна дейност на тема „Идеален свят"

Младежки работници от Младежки център Пловдив проведоха неформална образователна дейност на тема „Идеален свят“ с ученици от 9a и 9e клас от ПГТ „Асен Златаров“ гр. Пловдив. Участниците дискутираха какво означава за тях да живеят в идеален свят, кои са трудностите и пречките, пред които се изправяме в ежедневието си и как бихме могли да ги преодолеем.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.